ติดต่อเรา


ที่อยู่บริษัท

สำนักงานใหญ่
888/1 ถนนคลองลำเจียก
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 02-508-1567
Email :
เพิ่มเพื่อน
สาขาสีลม
139 อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 20 โซน D
ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทร 02-853-9322

สาขากาญจนบุรี
277/106 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 034-918-781, 034-918-782, 034-910-100

สาขาอุดรธานี
106/36 ถนนตลาดธนารักษ์ ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-119-990, 042-119-991, 042-119-992, 042-119-993

สาขาขอนแก่น
182/104 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043-053-557, 043-053-558, 043-224-103, 043-224-104

สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว
50/4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 053-217-346-9

สาขาสิงห์บุรี
907/35 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร 036-961161-3

ข้อร้องเรียน
กรณีท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ
ของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด สามารถติดต่อมายัง ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
888/1 ถนนคลองลำเจียก
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
Email: compliance@aslsecurities.com
โทร: 02-508-1567 ต่อ 3300-3

แผนที่

Google Map