ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ สอบถาม ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหาการใช้บริการ

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้า

โทร: (+66) 02-508-1567
อีเมล: callcenter@aslsecurities.com
LINE: @aslonnet
เวลาทำการ: 08:30 - 17:00

กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการติดต่อ

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร: 02-508-1567
อีเมล: callcenter@aslsecurities.com
เวลาทำการ: 08:30 - 17:00
View Google Map

สาขากาญจนบุรี

ที่อยู่: 277/106 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย
โทร: 034-918-781, 034-918-782, 034-910-100
อีเมล: callcenter@aslsecurities.com
เวลาทำการ: 08:30 - 17:00
View Google Map

สาขาขอนแก่น

ที่อยู่: 182/104 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
โทร: 043-053-557, 043-053-558, 043-224-103, 043-224-104
อีเมล: aslkhonkaen@aslsecurities.com
เวลาทำการ: 08:30 - 17:00
View Google Map

สาขาอุดรธานี

ที่อยู่: 106/36 ถนนตลาดธนารักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย
โทร: 042-119-990, 042-119-991, 042-119-992, 042-119-993
อีเมล: callcenter@aslsecurities.com
เวลาทำการ: 08:30 - 17:00
View Google Map

สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว

ที่อยู่: 50/4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
โทร: 053-217-346, 053-217-347, 053-217-348, 053-217-349
อีเมล: callcenter@aslsecurities.com
เวลาทำการ: 08:30 - 17:00
View Google Map

สาขาสิงห์บุรี

ที่อยู่: 907/35 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 ประเทศไทย
โทร: 036-961-161, 036-961-162, 036-961-163
อีเมล: callcenter@aslsecurities.com
เวลาทำการ: 08:30 - 17:00

แจ้งข้อร้องเรียน

กรณีท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใด ๆ ของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด สามารถติดต่อมายังฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
ที่อยู่: 888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร: 02-508-1567 ต่อ 3300, 3301, 3302, 3303
อีเมล: compliance@aslsecurities.com