เอกสารและคู่มือ

ศูนย์รวมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นกับนักลงทุน

ประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(มีผลบังคับใช้ 9 เมษายน 2567)
อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(มีผลบังคับใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2567)