คำถามที่พบบ่อย

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ

คำถามที่พบบ่อย

ถอนเงิน จะมีค่าธรรมเนียมทุกรายการถอน (แล้วแต่ธนาคาร)
เปิดทุกวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้ 1.ดำเนินการได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าสู่ระบบใน www.aslsecurities.com เลือก “เปลี่ยนแปลงข้อมูล” เลือก “ต้องการเปลี่ยนแปลง” กรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และเลือก “บันทึกข้อมูลที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลง” 2. โทรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567 เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะบันทึกเสียงของท่าน และส่งเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกครั้ง 3. โทรแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567 ให้จัดส่งเอกสารใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกครั้ง
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567 หรือเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของลูกค้า หรือส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ไปที่สายงานปฏิบัติการ operation@aslsecurities.com
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567 หรือเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของลูกค้า
มีค่าบริการ เดือนละ 200 บาท โดยจะเรียกเก็บทุกวันที่ 5 ของเดือน
เข้าสู่ระบบใน www.aslsecurities.com เลือก “ถอนเงิน” เลือกถอนจากบัญชี “บัญชีที่ท่านต้องการ” โอนเข้าบัญชี เลือก “โอนเข้าบัญชีภายใน ASL” กดเลือก “บัญชี TFEX” กรอก “จำนวนเงิน เลขที่บัตรประชาชน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน” เลือก “ตกลง”
ฝากผ่าน Bill Payment จะไม่มีค่าธรรมเนียม, ฝากผ่าน ATS จะมีค่าธรรมเนียม (แล้วแต่ธนาคาร)
จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
จะได้รับเงินวันทำการที่ T+2
กรณีทำรายการถอนเงินช่วงเช้า (ก่อนเที่ยง) จะได้รับเงินช่วงบ่าย กรณีทำรายการถอนเงินช่วงบ่าย (หลังเที่ยง) จะได้รับเงินช่วงเช้าของวันทำการถัดไป
กรณีฝากเงินแบบ Bill Payment หลังจากอัปโหลดหลักฐานที่ www.aslsecurities.com รอประมาณ 10-15 นาที กรณีฝากเงินแบบ ATS หลังจากกรอกจำนวนเงินที่ www.aslsecurities.com รอประมาณ 45 นาที
ใช้ Username และ Password เดียวกัน ทั้ง Streaming กับ Streaming Fund Plus
เบื้องต้น ให้ตรวจสอบ Username ว่ากรอกครบ 7 หลักหรือไม่ ถ้าไม่ครบให้กรอก 0 เพิ่มด้านหน้า หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลด Lock Password หรือ Pin ให้
สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี 1)ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Reset Password หรือ Pin 2) เข้าสู่ www.aslsecurities.com เลือก “เข้าสู่ระบบ” เลือก “ลืมรหัสผ่าน” หมายเหตุ เมื่อท่านจะได้รับ Password หรือ Pin ใหม่ ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท จากนั้นให้ท่านเปลี่ยน Password หรือ Pin ใหม่อีกครั้ง
อายุ 20 ปีบริบูรณ์
มีวิธีการเปิดบัญชี 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) เปิดบัญชี Online ได้ที่ www.aslsecurities.com เลือก “เปิดบัญชี” 2) เปิดบัญชี Offline ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ท่านรู้จัก เพื่อไปดำเนินการเปิดบัญชี
โทรสอบถามได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ASL Call Center) เบอร์ 02-508-1567