สมัครงาน

งานตำแหน่งต่าง ๆ ที่รับสมัคร

สมัครงาน

  • การศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด บัญชี การธนาคาร
  • มีทักษะการขาย ให้บริการ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  • การวิเคราะห์ทางเทคนิคของภัยคุกคามระบบข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • ดำเนินการประเมินความเสี่ยง พื้นฐานด้านความปลอดภัย การทดสอบการเจาะระบบ และการวิเคราะห์ช่องโหว่เพื่อระบุและวัดปริมาณความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการรายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามและช่องโหว่อื่น ๆ ที่ระบุโดยแหล่งข้อมูลภายนอก
  • พัฒนาและเผยแพร่นโยบาย กระบวนการ มาตรฐาน และแนวทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยอิงตามความรู้ของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด