20 ก.ค. 2566 14:54 น.
โปรโมชัน

หุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566”

📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมูลหุ้นกู้ ITD

📌”หุ้นกู้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566”

🔸มีรายละเอียดดังนี้🔸

📌 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

📌 Rating ผู้ออกและหุ้นกู้ : BBB-/Negative by TRIS 10 เมษายน 2566

📌 จ่ายดอกเบี้ยทุก : 3 เดือน 

📌 ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน 2 วัน ดอกเบี้ย [4.85% - 5.10%] ต่อปี 

📌 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [6.00% - 6.25%] ต่อปี

📌 วันจองซื้อ   : วันที่ 30, 31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 2566

📌 วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 2 มิถุนายน 2566

📌 วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ITD236B และ ITD236A ที่จะครบกำหนด มิ.ย.2566 ทั้งจำนวน

📌 จองซื้อขั้นต่ำ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

📌 เสนอขายแก่ : นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW)


🔸ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรรู้

📍https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx

♦️การลงทุนมีความเสี่ยง กรุณาศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน

♦️แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้