20 ก.ค. 2566 14:55 น.
โปรโมชัน

หุ้นกู้บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมูลหุ้นกู้ NAKON

📌”หุ้นกู้บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566”

🔸มีรายละเอียดดังนี้🔸

📌 หุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

📌 Rating : Non-rated 

📌 มูลค่าเสนอขายรวม : ไม่เกิน 400 ลบ.

📌 อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

📌 ดอกเบี้ย  : คงที่ 7.00% ต่อปี

📌 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

📌 วันจองซื้อ   : วันที่ 3 – 6 ก.ค. 2566

📌 วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 7 ก.ค. 2566

📌 วัตถุประสงค์ : 

     1) เพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน

    2) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อ

📌 จองซื้อขั้นต่ำ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

📌 เสนอขายแก่ : นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW)

📌 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

📌 นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)


🔸ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรรู้

📍https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx

♦️การลงทุนมีความเสี่ยง กรุณาศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน

♦️แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้❇️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ เอแอลเอส จำกัด

🔹02-508-1567 [สำนักงานใหญ่] หรือ

🔹ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่!!

Shared this on

โปรโมชั่นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หุ้นกู้บริษัท ไซมิส แอสเสท จำก... 📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมู...
หุ้นกู้บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเร... 📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมู...
หุ้นกู้ บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเ... 📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมู...
หุ้นกู้บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮ... 📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมู...
พันธบัตรของกระทรวงการคลังแห่งส... 📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมู...
หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ... 📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมู...