โซนนักลงทุน

เตรียมความพร้อมเพื่อการตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญ

ข้อมูลกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567

File AMC Code Fund Code Fund Type NAV Tax Type Fund Name P YTD P 3M P 6M P 1Y P 3Y P 5Y Divide
ABERDEEN ABAGS
ABERDEEN ABAGS-SSF
ABERDEEN ABAPAC
ABERDEEN ABAPAC-RMF
ABERDEEN ABAPAC-SSF
ABERDEEN ABCA-A
ABERDEEN ABCC
ABERDEEN ABCG
ABERDEEN ABCG-SSF
ABERDEEN ABCNEXT-A
ABERDEEN ABCNEXT-SSF
ABERDEEN ABEG
ABERDEEN ABFC
ABERDEEN ABG
ABERDEEN ABGDD-A
ABERDEEN ABGDD-R
ABERDEEN ABGDD-RMF
ABERDEEN ABGDD-SSF
ABERDEEN ABGEM
ABERDEEN ABGFIX-A
ABERDEEN ABGS-A
ABERDEEN ABGS-SSF
ABERDEEN ABIG
ABERDEEN ABINC
ABERDEEN ABINNO-A
ABERDEEN ABINNO-SSF
ABERDEEN ABJO
ABERDEEN ABLTF
ABERDEEN ABLTF 70/30
ABERDEEN ABSC-RMF
ABERDEEN ABSI-RMF
ABERDEEN ABSL
ABERDEEN ABSM
ABERDEEN ABSM-RMF
ABERDEEN ABSM-SSF
ABERDEEN ABTED
ABERDEEN ABTESSF
ABERDEEN ABTESSFX
ABERDEEN ABV
ABERDEEN ABWOOF
ABERDEEN AEOB
ASSETFUND ASP
ASSETFUND ASP-AAA-A
ASSETFUND ASP-AAA-R
ASSETFUND ASP-AIF1
ASSETFUND ASP-ASIAN
ASSETFUND ASP-BRIC
ASSETFUND ASP-CHINA
ASSETFUND ASP-CHINABOND-A
ASSETFUND ASP-CHINABOND-R
ASSETFUND ASP-CHINATRIG 3M1
ASSETFUND ASP-CPGOV 6M1
ASSETFUND ASP-DIGIBLOC
ASSETFUND ASP-DIGIBLOC-SSF
ASSETFUND ASP-DIGIBLOCRMF
ASSETFUND ASP-DISRUPT
ASSETFUND ASP-DISRUPTRMF
ASSETFUND ASP-DPLUS
ASSETFUND ASP-ERF
ASSETFUND ASP-EUG
ASSETFUND ASP-EUPROP
ASSETFUND ASP-EUROPE QUALITY
ASSETFUND ASP-EVOCHINA
ASSETFUND ASP-EVOCHINA-SSF
ASSETFUND ASP-EVOCHINARMF
ASSETFUND ASP-FFPLUSA
ASSETFUND ASP-FFPLUSR
ASSETFUND ASP-FIXED 6M1
ASSETFUND ASP-FIXED 6M2
ASSETFUND ASP-FIXED 6M3
ASSETFUND ASP-FIXED 6M4
ASSETFUND ASP-FIXED 6M5
ASSETFUND ASP-FLEXPLUS
ASSETFUND ASP-FRF
ASSETFUND ASP-GCC-UI
ASSETFUND ASP-GLTF-T
ASSETFUND ASP-GOLD
ASSETFUND ASP-HSI
ASSETFUND ASP-IHEALTH
ASSETFUND ASP-INDIA
ASSETFUND ASP-INDO-UI
ASSETFUND ASP-JHC
ASSETFUND ASP-LEGACY-UI
ASSETFUND ASP-LTF-T
ASSETFUND ASP-MRF
ASSETFUND ASP-NGF
ASSETFUND ASP-OIL
ASSETFUND ASP-POWER
ASSETFUND ASP-POWERRMF
ASSETFUND ASP-PRE-UI-A
ASSETFUND ASP-PRE-UI-D
ASSETFUND ASP-PROPIN-A
ASSETFUND ASP-PROPIN-R
ASSETFUND ASP-ROBOT
ASSETFUND ASP-ROBOTRMF
ASSETFUND ASP-S&P500
ASSETFUND ASP-SC-UI-A
ASSETFUND ASP-SC-UI-D
ASSETFUND ASP-SC-UI-R
ASSETFUND ASP-SME-A
ASSETFUND ASP-SME-SSF
ASSETFUND ASP-SME-SSFX
ASSETFUND ASP-SMELTF-T
ASSETFUND ASP-SMERMF
ASSETFUND ASP-T12
ASSETFUND ASP-ThaiESG
ASSETFUND ASP-THAITRIG 5M1
ASSETFUND ASP-THEQ
ASSETFUND ASP-TOPBRAND
ASSETFUND ASP-TOPBRANDRMF
ASSETFUND ASP-TRIGGER 6M3
ASSETFUND ASP-USSMALL
ASSETFUND ASP-VIET
ASSETFUND ASP-VIETRMF
ASSETFUND ASP-X
ASSETFUND ASPGIPLUS-A
ASSETFUND ASPGIPLUS-R
DAOLINV DAOL-ALPHABONDS
DAOLINV DAOL-AQUA
DAOLINV DAOL-BHARAT
DAOLINV DAOL-BOND3M
DAOLINV DAOL-BOND6M
DAOLINV DAOL-BOND6M2
DAOLINV DAOL-BOND6M3
DAOLINV DAOL-CANAB
DAOLINV DAOL-CHIG
DAOLINV DAOL-CYBER
DAOLINV DAOL-DEWORLD
DAOLINV DAOL-EUROPE
DAOLINV DAOL-EUROPE8M
DAOLINV DAOL-EVOSEMI
DAOLINV DAOL-FXALPHA-UI-A
DAOLINV DAOL-FXALPHA-UI-D
DAOLINV DAOL-GEDUCATION
DAOLINV DAOL-GEQUITY
DAOLINV DAOL-GIHEALTH
DAOLINV DAOL-GLOBALEQRMF
DAOLINV DAOL-GOLD
DAOLINV DAOL-GOLDRMF
DAOLINV DAOL-GSECURE
DAOLINV DAOL-GTECH
DAOLINV DAOL-INNOVA
DAOLINV DAOL-MONEY-R
DAOLINV DAOL-MONYRMF
DAOLINV DAOL-MULTI
DAOLINV DAOL-OSHOP
DAOLINV DAOL-PLAY
DAOLINV DAOL-REALASSETS
DAOLINV DAOL-TENERGY
DAOLINV DAOL-THAITRIG6M
DAOLINV DAOL-TRBOND-A
DAOLINV DAOL-USREIT
DAOLINV DAOL-USTBILL
DAOLINV DAOL-VIETGROWTH
DAOLINV DAOL-XPROP-A
DAOLINV DAOL-XPROP-D
DAOLINV DCAF-R
DAOLINV DTOP
EASTSPRING ES-CHINACR1YA
EASTSPRING ES-CHINACR1YB
EASTSPRING ES-GAINCOME
EASTSPRING ES-GCG-A
EASTSPRING ES-GCG-SSF
EASTSPRING ES-GDIV-Acc
EASTSPRING ES-GF-A
EASTSPRING ES-GF-D
EASTSPRING ES-GINFRA-A
EASTSPRING ES-GINFRA-D
EASTSPRING ES-GINNO-A
EASTSPRING ES-GINNO-SSF
EASTSPRING ES-GOVCP1Y2
EASTSPRING ES-GOVCP1Y3
EASTSPRING ES-GOVCP1Y4
EASTSPRING ES-GOVCP1Y5
EASTSPRING ES-GOVCP1Y6
EASTSPRING ES-GOVCP6M10
EASTSPRING ES-GOVCP6M11
EASTSPRING ES-GOVCP6M12
EASTSPRING ES-GOVCP6M13
EASTSPRING ES-GOVCP6M14
EASTSPRING ES-GOVCP6M15
EASTSPRING ES-GOVCP6M6
EASTSPRING ES-GOVCP6M7
EASTSPRING ES-GOVCP6M8
EASTSPRING ES-GOVCP6M9
EASTSPRING ES-GSBOND-A
EASTSPRING ES-GSBOND-D
EASTSPRING ES-INDONESIA
EASTSPRING ES-JPNBRCR1YA
EASTSPRING ES-JPNBRCR1YB
EASTSPRING ES-SETESG-ThaiESG-A
EASTSPRING ES-SETESG-ThaiESG-D
EASTSPRING ES-SPlus
EASTSPRING ES-TEQ6M1
EASTSPRING ES-USDCR1YA
EASTSPRING ES-USDCR1YB
EASTSPRING ES-USDCR1YC
EASTSPRING ES-USDCR1YD
EASTSPRING ES-USTECH
EASTSPRING JB25
EASTSPRING JB25RMF
EASTSPRING T-AsianProp
EASTSPRING T-CASH
EASTSPRING T-CHChallenge#1
EASTSPRING T-CSD
EASTSPRING T-DIV
EASTSPRING T-DMixed
EASTSPRING T-EQUITY
EASTSPRING T-ES-CHINA A
EASTSPRING T-ES-ChinaA-RMF
EASTSPRING T-ES-ChinaA-SSF
EASTSPRING T-ES-EQDSSFX
EASTSPRING T-ES-GCG-RMF
EASTSPRING T-ES-GGREEN
EASTSPRING T-ES-GTech
EASTSPRING T-ES-GTech-SSF
EASTSPRING T-ES-NF-SSF
EASTSPRING T-EuropeEQ
EASTSPRING T-FinanceTH
EASTSPRING T-GLOBALBOND
EASTSPRING T-GlobalBondRMF
EASTSPRING T-GlobalEnergy
EASTSPRING T-GlobalEQ
EASTSPRING T-GlobalEQRMF
EASTSPRING T-GlobalESG
EASTSPRING T-GlobalValue
EASTSPRING T-Healthcare
EASTSPRING T-HealthcareRMF
EASTSPRING T-INCOMEAI
EASTSPRING T-JapanEQ
EASTSPRING T-LowBeta
EASTSPRING T-LowBetaRMF
EASTSPRING T-MAP
EASTSPRING T-Mixed7030
EASTSPRING T-MultiIncome
EASTSPRING T-NERMF
EASTSPRING T-NFPLUS
EASTSPRING T-NFRMF
EASTSPRING T-NGRMF
EASTSPRING T-NMIXRMF
EASTSPRING T-NMRMF
EASTSPRING T-PPSD
EASTSPRING T-PREMIUM BRAND
EASTSPRING T-PrimeLowBeta
EASTSPRING T-Privilege
EASTSPRING T-PropertyRMF
EASTSPRING T-PropInfraFlex
EASTSPRING T-SET50
EASTSPRING T-SET50Acc
EASTSPRING T-SET50RMF
EASTSPRING T-SM Cap
EASTSPRING T-SmartBeta
EASTSPRING T-STSD
EASTSPRING T-TSARN
EASTSPRING T-TSB
EASTSPRING T-TTW1
EASTSPRING TGoldBullion-H
EASTSPRING TGoldBullion-UH
EASTSPRING TGoldRMF-H
EASTSPRING TGoldRMF-UH
EASTSPRING TMB-ES-APPF
EASTSPRING TMB-ES-AUTOMATION
EASTSPRING TMB-ES-CHILL
EASTSPRING TMB-ES-CHINA-A
EASTSPRING TMB-ES-FINTECH
EASTSPRING TMB-ES-GCORE
EASTSPRING TMB-ES-GENOME
EASTSPRING TMB-ES-GINNO-RMF
EASTSPRING TMB-ES-IALLO
EASTSPRING TMB-ES-INTERNET
EASTSPRING TMB-ES-STARTECH
EASTSPRING TMB-ES-STARTECH-RMF
EASTSPRING TMB-ES-VIETNAM
EASTSPRING TMB-ES-VIETNAM-RMF
EASTSPRING TMB-THAICG
EASTSPRING TMB50
EASTSPRING TMB50DV
EASTSPRING TMB50RMF
EASTSPRING TMBAALF
EASTSPRING TMBAAMF
EASTSPRING TMBAASF
EASTSPRING TMBABRMF
EASTSPRING TMBAGLF
EASTSPRING TMBAGLRMF
EASTSPRING TMBASIAB
EASTSPRING TMBBFRMF
EASTSPRING TMBCB
EASTSPRING TMBCHEQ
EASTSPRING TMBCOF
EASTSPRING TMBCORMF
EASTSPRING TMBEAE
EASTSPRING TMBEAERMF
EASTSPRING TMBEBF
EASTSPRING TMBEG
EASTSPRING TMBEGRMF
EASTSPRING TMBEMEQ
EASTSPRING TMBGER
EASTSPRING TMBGINCOME
EASTSPRING TMBGINCOMERMF
EASTSPRING TMBGOLD
EASTSPRING TMBGOLDS
EASTSPRING TMBGOLDSRMF
EASTSPRING TMBGPROP
EASTSPRING TMBGPROPRMF
EASTSPRING TMBGQG
EASTSPRING TMBGQGRMF
EASTSPRING TMBGRMF
EASTSPRING TMBGRR
EASTSPRING TMBINCOME
EASTSPRING TMBINDAE
EASTSPRING TMBJE
EASTSPRING TMBJERMF
EASTSPRING TMBJPNAE
EASTSPRING TMBMF
EASTSPRING TMBMRMF
EASTSPRING TMBOIL
EASTSPRING TMBPIPF
EASTSPRING TMBPIPRMF
EASTSPRING TMBTM
EASTSPRING TMBTMSMV
EASTSPRING TMBTMSMVRMF
EASTSPRING TMBUS500
EASTSPRING TMBUS500RMF
EASTSPRING TMBUSBLUECHIP
EASTSPRING TMBWDEQ
KKPAM KKP ACT EQ-A
KKPAM KKP ACT EQ-D
KKPAM KKP ACT EQ-SSF
KKPAM KKP ACT FIXED
KKPAM KKP ACT FIXED-SSF
KKPAM KKP BLRMF
KKPAM KKP CHINA-H
KKPAM KKP CHINA-H-SSF
KKPAM KKP DIVIDEND
KKPAM KKP DIVIDEND-SSF
KKPAM KKP EMXCN-H
KKPAM KKP EMXCN-H-SSF
KKPAM KKP EMXCN-UH
KKPAM KKP EMXCN-UH-SSF
KKPAM KKP EQ THAI ESG
KKPAM KKP EQRMF
KKPAM KKP G-THEME-H
KKPAM KKP G-THEME-H-SSF
KKPAM KKP GB THAI ESG
KKPAM KKP GHC
KKPAM KKP GIMPACT-H
KKPAM KKP GIMPACT-H-SSF
KKPAM KKP GINFRAEQ-H
KKPAM KKP GINFRAEQ-H-SSF
KKPAM KKP GNP
KKPAM KKP GNP RMF-H
KKPAM KKP GNP RMF-UH
KKPAM KKP GNP-H
KKPAM KKP GNP-H-SSF
KKPAM KKP GNP-SSF
KKPAM KKP GOLD
KKPAM KKP GVALUE-H
KKPAM KKP GVALUE-UH
KKPAM KKP INCOME-H
KKPAM KKP INCOME-H-R
KKPAM KKP INCOME-H-SSF
KKPAM KKP INRMF
KKPAM KKP MMRMF
KKPAM KKP MP
KKPAM KKP MP-SSF
KKPAM KKP NDQ100-H